Versie log

Versie 1.0.7 (build 131)   Datum 3-09-2020

FIXES

 • Na verwijderen afspraak uit agenda wordt agenda nu correct bijgewerkt
 • Bij opslaan afspraak kon verkeerd sleutelveld gekoppeld worden

NIEUW

 • Afspraak gemaakt op backoffice kan niet gewijzigd worden in de app
Versie 1.0.6 (build 130)   Datum 24-07-2020

FIXES

 • Aanpassing voor niet-brandblus bedrijven

NIEUW

 • Kopieer bestaande keuring
 • Standaard teksten ook beschikbaar bij opmerking foto
 • Extra type-keuring ‘herstelkeuring’
Versie 1.0.5 (build 129)   Datum 14-07-2020

FIXES

 • fix aanmaken dubbele afspraak wanneer je dezelfde bon 2x aanklikt
 • check invoeren kilometers. Validatie op van/naar en aantal kilometers
 • check of keuringsoort niet leeg is
 • snelheid inladen details keuringsobject verbeterd, zeker bij grote lijsten
 • verbeterde stabiliteit bij invoeren/bewerken grote lijsten
Versie 1.0.4 (build 128)   Datum 10-06-2020

LET OP

 • Het kan voorkomen dat in de serviceorderlijst dubbele regels staan. Na synchroniseren of bij het resetten van de lijst (via rechtsboven - reset), verdwijnen de dubbele regels weer. Hier wordt nog aan gewerkt.

NIEUW

 • Dashboard, tab Help laat nu support site Ignis mobile zien
 • serviceorderoverzicht scherm
  • kleine layout wijzigingen
  • filter toegevoegd voor planperiode
  • filter toegevoegd voor type bon
  • tab planlijst, naam klant ook zichtbaar
  • tab planlijst, huidige dag wordt gemarkeerd

FIXES

 • Nieuwe servicebon na synchronisatie was niet altijd direct zichtbaar
 • Sublocaties werden niet gesorteerd
 • In bulkcopy werd opvolgende barcode niet altijd correct aangemaakt
 • In servicebon werd standaard tekst via blauwe ballon niet toegevoegd
 • Check bij afmelden bon telde ook de subobjecten mee
 • Serviceorderoverzicht, tab planlijst, afspraak zonder servicebon in het verleden bleef zichtbaar
 • snelheid inladen serviceorders

ANDERS

 • Groeperings titels verwijderd uit serviceorder overzicht scherm

Versie 1.0.3   Datum 17-03-2020
Versie 1.0.2   Datum 17-02-2020

NIEUW

 • Snelheidsverbetering inladen icons

FIXES

 • actie vorige checklist regel blijft hangen nieuwe in checklist regel
 • sluiten popup met fysieke toets * |Versie** |1.0.1 | |Datum |07-02-2020 |

  NIEUW

 • Looplijst filter op basis van status of vervolgactie voorgaande keuring
 • Statusflow serviceorder
 • Afgemelde serviceorders wordt na 3 dagen gewist op pda
 • Scanner support voor Point Mobile PM90
 • Uitgebreide synchronisatie status indicatie.

FIXES

 • Verbetering snelheid aanmaken checklist
 • Verbetering snelheid calender
 • Diverse layout aanpassingen
 • Selectie picto bleef staan bij objectdetails
 • Div bugfixes * |Versie** |testversie | |Datum |07-02-2020 |
×

Subscribe

The latest tutorials sent straight to your inbox.